Regala Gastronomia
+info

Avís legal / Política de privacitat

Informació general
Titular: EL TRULL D'EN FRANCESC S.L.
Adreça: Plaçeta de l´oli, 1 / 17723 BOADELLA (GIRONA)
Contacte: info@trull-boadella.com i Tel: +34 972 56 90 27
CIF/NIF: B-17587064.

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini trull-boadella.com pertanyen a EL TRULL D'EN FRANCESC S.L., amb domicili a la Plaçeta de l´oli, 1 / 17723 BOADELLA (GIRONA), tel. +34 972 56 90 27 i correu electrònic info@trull-boadella.com. El CIF del EL TRULL D'EN FRANCESC S.L és B-17587064.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de EL TRULL D'EN FRANCESC S.L o de terceres persones amb qui El Trull den Francesc ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. El Trull den Francesc difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. difon tota aquesta informació per mitjà de la adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de EL TRULL D'EN FRANCESC S.L..

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. EL TRULL D'EN FRANCESC S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten aeram.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. EL TRULL D'EN FRANCESC S.L. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.
EL TRULL D'EN FRANCESC S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. EL TRULL D'EN FRANCESC S.L no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per EL TRULL D'EN FRANCESC S.L..

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal EL TRULL D'EN FRANCESC S.L.+- informa que les dades personals recollides des d'aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d'informació de les persones que s'adrecin a El Trull den Francesc per aquest mitjà. Únicament s'incorporaran als fitxers de EL TRULL D'EN FRANCESC S.L. amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB WWW.TRULL-BOADELLA.COM
Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau

×